รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร =

A Study of influencing factors on pressure ulcers of patients in Internal Medical department of Naresuan University Hospital /

โดย อมรรัตน์ สมมิตร...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: อมรรัตน์ สมมิตร,, ญาณภัทร มาตเมฆ,, วิไลวรรณ อุงจิตต์ตระกูล,, มนฤทัย มีมาก,, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: แผลกดทับ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RL675 ร451 2555
Copy 1
Available