ศาสนเสวนา :

แนวคิดและประสบการณ์การสานเสวนาระหว่างศาสนาและการเมืองแนวลึกกับจริยธรรมของนักการเมืองจากมุมมองของศาสนิกชน /

สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

Other Authors: มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: พุทธศาสนากับการเมือง
สันติภาพ แง่ศาสนา
พุทธศาสนากับรัฐ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4570.S7 ศ376 2549
Copy 1
Available