ศาสนเสวนา :

แนวคิดและประสบการณ์การสานเสวนาระหว่างศาสนาและการเมืองแนวลึกกับจริยธรรมของนักการเมืองจากมุมมองของศาสนิกชน /

สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

Other Authors: มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: พุทธศาสนากับการเมือง
สันติภาพ –– แง่ศาสนา
พุทธศาสนากับรัฐ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!