นิทานวชิรญาณ /

ผู้ตรวจสอบชำระ จัดทำและบรรณาธิการ, ผกาวรรณ เดชเทวพร

Other Authors: ผกาวรรณ เดชเทวพร, กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2555
Subjects: นิทาน –– ไทย –– รวมเรื่อง
นิทานคติธรรม –– รวมเรื่อง
นิทาน –– ไทย –– รัชกาลที่ 5.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4208 น597 2556
Volume ล.1-2 Copy 1
Available
Volume ล.3-4 Copy 1
Available