« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ปนัดดา โตคำนุช,, & มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม. (2556). ข่วงผญา: รวมบทความล้านนาศึกษา ฉบับ 89 ปี ราชภัฏเชียงใหม่. เชียงใหม่: หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์.

MLA Citation

ปนัดดา โตคำนุช,, and มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม. ข่วงผญา: รวมบทความล้านนาศึกษา ฉบับ 89 ปี ราชภัฏเชียงใหม่. เชียงใหม่: หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2556.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.