80 พรรษา ราชินีศรีไผท :

รวมผลงานการประกวดวรรณกรรมร้อยกรองประะเภทบทกวีวัจนะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา /

มหาวิททยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชกรณียกิจ
กวีนิพนธ์ไทย
กลอน
โคลง
ฉันท์
กาพย์
กวีนิพนธ์ไทย –– การประกวด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4209.1 ป818 2556
Copy 1
Available