คู่มือสนทนาภาษาแพทย์ สนทนาภาษาพยาบาล (by Rena D. Westra) สนทนา 3 ภาษา (โดยปราศจากความกลัว) สนทนาแนวทางการท่องเที่ยว สำหรับบุคลากรสายแพทย์ของกองทัพบก =

Handbook of medical conversation, English conversation for nurses (By Rena D. Westra), conversation etc. without fear, traveling conversation for Army medical personnel /

โดย วาทิต จั่นแย้ม, สุทิน เกตุแก้ว.

Main Author: วาทิต จั่นแย้ม.
Other Authors: สุทิน เกตุแก้ว,, กรมแพทย์ทหารบก. โรงเรียนเสนารักษ์. กองการศึกษา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: English language Conversation and phrase books (for medical personnel)
English language Textbooks for foreign speakers
Medicine Terminology
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: PE1127.M4 ว462ค 2556
Copy 1
Available

Nurse, Stack

Call Number: PE1127.M4 ว462ค 2556
Copy 2
Available