วารสารวิจัย มสด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. สถาบันวิจัยและพัฒนา
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
Subjects: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต -- วารสาร
วิทยาศาสตร์ -- วารสาร
เทคโนโลยี -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Published: ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.2551)-
Physical Description: เล่ม
Publication Frequency: ราย 4 เดือน, 2558-
ISSN: 1906-3334