วัดในอำเภอปากเกร็ด =

Temples in Pakkred, Nonthaburi /

พิศาล บุญผูก ; บรรณาธิการ วรนุช สุนทรวินิต

Main Author: พิศาล บุญผูก
Other Authors: วรนุช สุนทรวินิต,, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
Subjects: วัด –– ไทย –– นนทบุรี –– ประวัติ
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา –– ไทย –– นนทบุรี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3866
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ6336 พ757 2553
Copy 1
Available