ท้องถิ่นบางบัวทอง =

Bangbuathong stories uncovered /

พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต, บรรณาธิการ

Main Author: พิศาล บุญผูก
Other Authors: วรนุช สุนทรวินิต,, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [นนทบุรี] : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
Subjects: รูปแบบการดำเนินชีวิต –– ไทย –– นนทบุรี
บางบัวทอง (นนทบุรี) –– ประวัติ
บางบัวทอง (นนทบุรี) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
ปากเกร็ด (นนทบุรี) –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3869
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.น155 พ757ท 2554
Copy 1
Available