ภูมินามอำเภอปากเกร็ด =

Place names of Pakkred, Nothaburi /

พิศาล บุญผูก

Main Author: พิศาล บุญผูก
Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
Subjects: นนทบุรี –– ประวัติ
นนทบุรี –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3870
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.น155 พ757ป 2553
Copy 1
Available