ท้องถิ่นปากเกร็ด =

Pakkred stories uncovered /

พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต บรรณาธิการ

Main Author: พิศาล บุญผูก
Other Authors: วรนุช สุนทรวินิต,, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
Subjects: รูปแบบการดำเนินชีวิต –– ไทย –– นนทบุรี
ปากเกร็ด (นนทบุรี) –– ประวัติ
ปากเกร็ด (นนทบุรี) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
ปากเกร็ด (นนทบุรี) –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 8, 215, [1] หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ + ซีดีรอม 1 แผ่น
ISBN: 9786165052726