ท้องถิ่นปากเกร็ด =

Pakkred stories uncovered /

พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต บรรณาธิการ

Main Author: พิศาล บุญผูก
Other Authors: วรนุช สุนทรวินิต,, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
Subjects: รูปแบบการดำเนินชีวิต –– ไทย –– นนทบุรี
ปากเกร็ด (นนทบุรี) –– ประวัติ
ปากเกร็ด (นนทบุรี) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
ปากเกร็ด (นนทบุรี) –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.น155 พ757ท 2553
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3865
Copy 2
Available