ภูมินามอำเภอบางบัวทอง =

Place names of Bangbuathong, Nothaburi /

พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิจ บรรณาธิการ

Main Author: พิศาล บุญผูก
Other Authors: วรนุช สุนทรวินิจ,, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [นนทบุรี] : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
Subjects: บางบัวทอง (นนทบุรี) –– ประวัติ
บางบัวทอง (นนทบุรี) –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.น155 พ757บ 2554
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3868
Copy 2
Available