ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก =

Factors influencing the performance of nurse mentors roles at Buddhachinaraj Hospital /

พชรอร ตั้งตระกูล

No Cover Image
Main Author: พชรอร ตั้งตระกูล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: โรงพยาบาลพุทธชินราช –– วิจัย
พยาบาลพี่เลี้ยง
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Nurse, Thesis

Call Number: W4 พ179ป 2556
Copy 13
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RT86.45 พ179ป 2556
Copy 1
Available