อ่านเขา อ่านเรา :

14 บทความส่งเสริมการอ่าน จากผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศ /

วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ

Other Authors: วัฒนชัย วินิจจะกูล,, สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2556
Subjects: มติคณะรัฐมนตรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การประสานงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: DVD316
Volume V.1 Copy 4
Available
Volume V.1 Copy 3
Available
Volume V.2 Copy 4
Available
Volume V.2 Copy 3
Available
Volume V.1 Copy 2
Available
Volume V.2 Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z1003 อ622 2556
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available