ระบาดวิทยา =

Epidemiology /

ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

Main Author: ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: Epidemiology
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WA105 พ979ร 2555
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: WA105 พ979ร 2555
Copy 1
Available