ความคิดทางประวัติศาสตร์และศาสตร์ของวิธีคิด :

รวมบทความของประวัติศาสตร์ /

อานันท์ กาญจนพันธุ์

Main Author: อานันท์ กาญจนพันธุ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543
Subjects: ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- รวมเรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทย
สังคมศาสตร์กับประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!