การพัฒนาแบบจำลองทรงกลมท้องฟ้าวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ดาวฤกษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา/

รัชนี แข็งสาริกรณ์ และคณะ

No Cover Image
Main Author: นภาภรณ์ ปัญญา
Other Authors: วีนา ศรีสมพันธ์, สุบรรณ ไชยหาญ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: 2548
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา(เน้นฟิสิกส์)))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
Subjects: ดาราศาสตร์
อวกาศ
ดาวฤกษ์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม -- จังหวัดพะเยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Science, Research

Call Number: IS.Phy น198ก 2548
Copy 1
Available