คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ฉบับสมบูรณ์/

โดย คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ สถาบัน Opinion.

Other Authors: สถาบันโอพีเนียน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี: บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง)
Subjects: กฎหมาย -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย
กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและคำตอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information