รายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2555 /

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556
Subjects: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม -- การบริหาร
ประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย -- การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!