โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ชลประทาน =

Organic rice production in irrigated paddy fields /

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

Other Authors: กรมการข้าว. สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.วาย.ซีเอช.มีเดีย, 2556
Subjects: เกษตรอินทรีย์ –– วิจัย
ข้าว –– เกษตรอินทรีย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S605.5 ค961 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Available