การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 27 เมษายน 2556 ณ โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร /

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

No Cover Image
Other Authors: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ :, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2556
Subjects: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HF5549.15 ก471 2556
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available
Volume ล.4 Copy 1
Available
Volume ล.5 Copy 1
Available
Volume ล.7 Copy 1
Available
Volume ล.6 Copy 1
Available