การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า" มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 27 เมษายน 2556 ณ โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร /

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

No Cover Image
Other Authors: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ :, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2556
Subjects: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!