พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรมกับงานช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 4 /

พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

Main Author: พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
Subjects: ราชสีหวิกรม, -- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ -- กรมขุน, -- 2359-2411
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- วิจัย
ช่างสิบหมู่
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ -- 4, -- 2394-2411
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!