โบราณคดีเขื่อนปากมูล =

Archaeology Pakmun Dam /

สายันต์ ไพรชาญจิตร์, บรรณาธิการ

Other Authors: สายันต์ ไพรชาญจิตร์,, กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักโบราณคดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2535
Subjects: การสำรวจทางโบราณคดี
โบราณคดี(การขุดค้น) –– อุบลราชธานี
อุบลราชธานี –– โบราณคดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: DS567.87 บ921 2535
Copy 1
Available