ทำไมผู้ชายไม่รู้จักฟังและผู้หญิงอ่านแผนที่ไม่เป็น =

Why men don't listen & women can't read maps /

Allan & Barbara Pease, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ, แปล

Main Author: พีส, อัลแลน
Other Authors: พลอยแสง เอกญาติ,, Pease, Allan., Pease, Barbara.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
Subjects: ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความแตกต่างระหว่างเพศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1075 พ799ท 2556
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available