การสอนคิดด้วยโครงงาน :

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่ 21

โดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข, พันตรี ราเชน มีศรี

Main Author: พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Other Authors: พเยาว์ ยินดีสุข, พันตรี ราเชน มีศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนแบบโครงงาน
การสอนแบบบูรณาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

NUIC, Stack

Call Number: LB1027.13 พ721ก 2556
Copy 0
Available

Education, Stack

Call Number: 371.36 พ721ก 2556
Copy 2
Available
Copy 3
Available