การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่าย เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ที่มีรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 =

The development of web-based instruction on introduction to programming by metacognition for mathayomsuksa 4 students /

วิชัย บัวเนี่ยว

No Cover Image
Main Author: วิชัย บัวเนี่ยว
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) –– การศึกษาและการสอน
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) –– แบบเรียนสำเร็จรูป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: LB1028.65 ว539ก 2555
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1028.65 ว539ก 2555
Copy 2
Available