การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย=

A sduty of learning activities by problem-based learning to encourage analytical thinking and programming problem solving skills for higher secondary school /

สรญา เพชรรัตน์

No Cover Image
Main Author: สรญา เพชรรัตน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: กิจกรรมการเรียนการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: LB1027.25 ส325ก 2555
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1027.25 ส325ก 2555
Copy 2
Available