ภูมิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของชาวบ้านไทย /

ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย เอกวิทย์ ณ ถลาง

Main Author: เอกวิทย์ ณ ถลาง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : อมรินทร์, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- ภูมิปัญญา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: เล่ม
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9742723834