การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทสเซียมแบบผสมต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของสับปะรด พันธุ๋ห้วยมุ่น =

Management of nitrogen and potassium mixed fertilizer to promote growth, yield and fruit quality of pineapple cv. Huay mun /

ธนทัต สุนทรานนท์

No Cover Image
Main Author: ธนทัต สุนทรานนท์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: ปุ๋ยไนโตรเจน –– วิจัย
สับปะรด –– ปุ๋ย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: S651 ธ129ก 2556
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: S651 ธ129ก 2556
Copy 2
Available