การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด /

ผ่องพรรณ อรุณแสง

Main Author: ผ่องพรรณ อรุณแสง
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: Cardiovascular Diseases –– nursing.
Coronary Diseases –– nursing.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WY152.5 ผ225ก 2555
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Checked out Due: 2020-9-26 Recall This