รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม กรณีมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประเทศไทย =

A Development of the Logistic Creative Community Economy for the Promotion of Paticipatory Cultural Tourism: A Case of Cultural World Heritage, Thailand/

พัชรินทร์ สิรสุนทร (หัวหน้าโครงการ), กวินธร เสถียร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, วิทยา คามุนี.

No Cover Image
Main Author: พัชรินทร์ สิรสุนทร
Other Authors: กวินธร เสถียร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, วิทยา คามุนี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2555
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
สุโขทัย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
กำแพงเพชร -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
อุดรธานี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Research

Call Number: G155.T5 พ523ร 2555
Copy 1
Available