การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก =

Cosmetic packaging of enterprise development community, Herb, Bungpra district, Phitsanulok /

อัญชลี พยังคฆ์เดช

No Cover Image
Main Author: อัญชลี พยัคฆ์เดช
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: ศิลปนิพนธ์ (ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
เครื่องสำอางสมุนไพร
วิสาหกิจชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS195.4 อ525ก 2556
Copy 1
Available

Architecture, Thesis

Call Number: ปจ อ525ก 2556
Copy 2
Available