แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557-2561 /

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556
Subjects: การอ่าน
การส่งเสริมการอ่าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1573 น927 2556
Copy 1
Available