การออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง อัตลักษณ์ของกลุ่มชาวเขา =

Infographic design for hill tribe identity /

กนกวรรณ ประดิษฐ์แท่น

No Cover Image
Main Author: กนกวรรณ ประดิษฐ์แท่น
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: การศึกษาอิสระ (ศป.บ. (ออกแบบสื่อนวัตกรรม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: การออกแบบ -- การสื่อทางภาพ
ชาวเขา -- อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
ชาวเขา -- การออกแบบเครื่องแต่งกาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TT507 ก125ก 2556
Copy 1
Available

Architecture, Thesis

Call Number: ปจ ก125ก 2556
Copy 2
Available