ถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา ชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม /

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Other Authors: กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556
Subjects: การเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1060 ถ296 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3961
Copy 2
Available