การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศที่ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ =

Study of thermal performance of evacuated tube solar water heater with closed - loop oscillating heat pipes /

ทวีชัย เจนจบ, มานพ วงษ์จันทร์, นัฐวัฒน์ พุกจินดา

No Cover Image
Main Author: ทวีชัย เจนจบ
Other Authors: มานพ วงษ์จันทร์, นัฐวัฒน์ พุกจินดา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Subjects: เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Project

Call Number: ปร. ท193ก 2555
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TH6561.7 ท193ก 2555
Copy 1
Available