ผลการศึกษาการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการสร้างผังมโนทัศน์เพื่อพัฒมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /

จิตติณัฏฐ์ งามหนัก

No Cover Image
Main Author: จิตตณัฏฐ์ งามหนัก
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์, 2560
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (กศ.บ.(สาขาวิชาชีววิทยา)).คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,2560.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 570.712 จ422ผ 2560
Copy 1
Available