การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก/

จุฑาทิพย์ ชนะเคน

No Cover Image
Main Author: จุฑาทิพย์ ชนะเคน
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์, 2559
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วตนเอง(IS)(กศ.ม.(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา))คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,2559
Subjects: การบริหารการศึกษา -- วิจัย
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็มFulltext

Education, Thesis

Call Number: 371.2 จ623ก 2559
Copy 1
Available