เทวสถาน : มรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย /

เลิศลักษณา ยอดอาวุธ...[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ

Other Authors: เลิศลักษณา ยอดอาวุธ,, เทวสถาน พระนคร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2556
Subjects: สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา
ศิลปกรรมพุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: N7321 ท639 2556
Copy 1
Available