หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1-3) /

พิชัย ปรัชญานุสรณ์, เรณู โกศินานนท์, สวิต ทับทิมศรี

Main Author: พิชัย ปรัชญานุสรณ์
Other Authors: เรณู โกศินานนท์, สวิต ทับทิมศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ดนตรี
นาฏศิลป์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Student Stack

Call Number: 780 พ462ห 2548
Copy 1
Available