รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) /

มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2556
Subjects: มหาวิทยาลัยศิลปากร -- รายงานประจำปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร -- การประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- ประกันคุณภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LG395.T5S5 ร451 2556
Copy 1
Available