การจัดการความรู้ :

Knowledge Management จากหลักคิดสู่การปฏิบัติจริง /

ประพนธ์ ผาสุขยืด

Main Author: ประพนธ์ ผาสุขยืด
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.), 2548
Subjects: การบริหารองค์ความรู้
การศึกษา
การเรียนรู้
การบริหารจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: HD30.2 ป298ก 2548
Copy 1
Available