วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา(CIPPA Model)กับบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา 355341 อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา /

ภาสกร เรืองรอง

No Cover Image
Main Author: ภาสกร เรืองรอง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
Subjects: การสอน
สื่อการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Physical Description: 34แผ่น : ภาพประกอบ