เนะขแมร์ อินไทยแลนด์ :

หลากหลายมุมมองและเรื่องราวของปราสาทเขมรในเมืองไทย ตามใจ ตามอารมณ์ /

วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ, วรณัย พงศาชลากร ; เทพมนตรี ลิมปพยอม บรรณาธิการ

Main Author: วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ
Other Authors: วรณัย พงศาชลากร, เทพมนตรี ลิมปพยอม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มิวเซียม บุคส์, 2550
Subjects: ศิลปกรรมเขมร -- ไทย
สถาปัตยกรรมเขมร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สถาปัตยกรรมไทย -- อิทธิพลต่างประเทศ
ศิลปกรรมขอม
ปราสาท -- ไทย
ไทย -- โบราณสถาน -- อิทธิพลขอม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: N7315 ว794น 2550
Copy 0
Available