รายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณสมบัติของฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้ในงานถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมชนิดความไวเอฟ, อัลทรา และเอกซ์ต้า-พลัส =

Sensitometric comparison of dental x-ray films : F-speed, Ultra-speed and ektaspeed-plus /

รติกร กิจธาดา, การุณ เวโรจน์, สั่งสม ประภายสาธก

No Cover Image
Main Author: รติกร กิจธาดา
Other Authors: การุณ เวโรจน์, สั่งสม ประภายสาธก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ภาควิชาทันตรังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
Subjects: Diagnostic Imaging.
Radiography, Dental.
X-Ray Film
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Research

Call Number: WN230 ร135ร 2544
Copy 1
Available