เทคโนโลยีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ :

ฉบับแก้ไขปรับปรุง /

จิราภรณ์ โตเจริญชัย, ภาวนา ภูสุวรรณ, [ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ ; กราฟิกดีไซน์และถ่ายภาพ นุชรี ปุตระเศรณ๊]

Main Author: จิราภรณ์ โตเจริญชัย
Other Authors: ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์, ภาวนา ภูสุวรรณ, นุชรี ปุตระเศรณ๊,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
Subjects: เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WN440 จ535 2545
Copy 3
Checked out Due: 2022-6-30 Recall This
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available