กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา :

กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21 = 21st century just the beginning brighter education, brighter future let's start now!! /

วิโรจน์ สารรัตนะ

Main Author: วิโรจน์ สารรัตนะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2556
Subjects: การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 217 หน้า : ภาพประกอบ
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9786163219411